Nyhedsbrev #6 - marts 2018

Kære mednørd ....

Så er vi flyttet hjemmefra og er blevet voksne. Pr. 1. februar er vi officielt lejere i vores nørdekælder. Takket være folks gavmilde brug af kiosken, lykkedes det os at komme i mål med vores depositum. Det betyder, at vi nu er ved at afslutte opstartsfasen af foreningen og kan begynde at kigge fremad.

Skal man tage et øjebliksbillede af foreningen, så kan man sige, at vi er en aktiv forening i det københavnske nørdemiljø, der tilbyder en del turneringer og ligaer og har et stabilt medlemstal på lige over de 40. Vi har desuden en del gæster, der bruger foreningslokalerne i mindre grad, og så er folk glade for at bruge kiosken. Lokalerne bliver således flittigt brugt til spilleri, maleri og nørdede aktiviteter, præcis som vores håb var, da vi startede op i efteråret.

Den nære fremtid kommer til at dreje sig om at indrette lokalerne præcis som vi gerne vil. I løbet af foråret vil vi arbejde på at få lavet det lille rum, der lige nu er ved at blive ryddet for brætspil, om til malerværksted. Det vil selvfølgelig ikke betyde, at man ikke må sidde andetsteds og male, men vores idé er, at få samlet vores værktøjer derinde og lavet et par gode arbejdsborde.

På lidt længere sigt regner vi med at kigge lidt på et andet nøglesystem end det nuværende, samt at begynde at se på, hvad vi kunne tænke os af terræn til klubben.

Husk at Rogue Trader er en forening, der i høj grad er afhængig af medlemmernes ideer, så hvis du har et forslag eller en ide til noget, der kunne være nørdet, så kontakt os.

 

Betaling af kontingent

Pr. 1. februar er vi overgået til at indbetale kontingent kvartalsvist. Dvs. at du skal betale 447,- for perioden februar til og med april når du betaler.

Generelt ser Sheriffen gerne, at han ikke behøver at sende sine håndgangne mænd ud til helt så mange, så derfor må folk meget gerne huske at betale, det sparer en masse besvær.

Du kan indbetale kontingent via Mobilepay eller bankoverførsel til:

Danske Bank
Reg. 9570
Konto 12449305

"Jamen, hvorfor kan jeg ikke bare sende mit kontingent til Betalingsservice?"

Fordi vi synes, at det simpelthen er for dyrt for os.

Nye medlemmer

Vi er altid glade for at få nye medlemmer. Vi vil bare gerne have relevante oplysninger, når de melder sig ind.
For at gøre det lidt nemmere for nye nørder, så har vi et link til Nemtilmeld, hvor man bare kan udfylde sine oplysninger - https://roguetrader.nemtilmeld.dk/

Nøgler

Et punkt på programmet her i løbet af året er, at vi skal have et nyt nøglesystem. Vi har endnu ikke besluttet os for, hvad vi helt præcist har tænkt os, men indtil videre kan man maile til bestyrelsen, hvis man gerne vil have en nøgle.

Inventar

Ved overtagelsen har foreningen lavet en aftale med Sonny, således at det inventar i form af terræn, spillemåtter osv. der står i lokalerne i udgangspunktet er vores. Det betyder, at vi alle har ansvaret for at tingene kommer på plads, når de er blevet brugt, og i det hele taget bliver behandlet ordentligt.

Turneringer

Rogue Trader er en aktiv forening mht. turneringer. Det betyder, at der kommer gang i klubben og at vi får vores navn frem ude i byen. Samtidig kaster turneringerne også gerne pæne mængder guld af sig i form af kioskindkøb, hvilket betyder, at foreningen som sådan også har gavn af de mange nørdearrangementer.

Hvis du gerne vil arrangere en turnering, så skriv til bestyrelsen.

Mobilepay

Når du betaler penge til Rogue Trader, kan du bruge følgende numre:

Kioskens nummer: 25389

Rogue Traders hovednummer: 90046

Betaler du til kiosken, behøver du ikke at gøre andet end at indtaste beløbet, vi har kun brug at vide, at betalingen angår kiosken.

Betaler du til hovednummeret, skal du som sædvanligt huske at anføre i tekstfeltet, hvad du betaler for.

Der er opsat sedler med QR-koder til betaling i klubben. Sedlen henne ved kiosken opsætter automatisk en betaling på 10,-

Kiosken

Kiosken kører stadig fint. Sigurd fra Kioskudvalget har lavet en seddel, der ligger ved siden af pengekassen, hvor man kan føre regnskab over sit forbrug, hvis man sidder der en hel dag/aften. At afregne med kun en betyder i øvrigt, at vi betaler færre gebyrer til Mobilepay.

Husk at afregne via Mobilepay eller kontant før I går!

Er der ønsker til kiosken, så I er velkomne til at henvende jer til udvalget, der består af Sigurd Carlsen (sigurdcarlsen@gmail.com, Morten Petersen (morten@grrrr.dk) og Thomas Riley (thomas@riley.dk).

Oprydning og rengøring

Vi skal huske at rydde op efter os, bruge de korrekte skraldespande osv. Det er vigtigt at være opmærksom på at efterlade lokalerne som man selv gerne vil overtage dem, da de der kommer næste gang kan have gæster med eller måske skal holde turnering. Så duer det ikke, at man skal starte med at rydde efter spil og andet fra dagen før.

Opvasken kan man stille ude på bakken på det lille bord ved køleskabet, og hvis man har tid og overskud, er man velkommen til at tage opvasken!

Vi har lavet en seddel, hvor man kan skrive, hvad man har gjort rent og hvornår, hvis man har tid at slå ihjel og ellers føler for det.

Betaling og kvitteringer

Hvis du på noget tidspunkt køber ind på Rogue Traders vegne, så husk at du skal have en aftale med Thomas (formand) eller Peter (kasserer) først. Husk også altid at få en kvittering på dine indkøb.

Skabe

Der er både små og store ledige skabe. Priserne per måned er fortsat 60,- for små skabe og 90,- for store skabe. Hvis du gerne vil leje et skab, så skriv til bestyrelsen på roguetraderkobenhavn@gmail.com.

Nyhedsbrev nr. 5 - Januar 2018

Velkommen…

...til en januar måned, hvor vi kommer tættere og tættere på at blive herrer i eget hus. Rogue Trader flytter snart hjemmefra og bliver voksne. Tak til Sonny, som startede det, der er blevet en nørdet forening med meget aktive medlemmer og flere og flere tilbud til figurspilsnørder i alle afskygninger. Fra den første februar tager vi springet og ser om vingerne kan bære.

 

Leje af lokaler

Vi overtager lokalerne endeligt pr. 1/2-18. Som du måske læste i formandens mail for nogle dage siden, så er vi endnu ikke helt i mål med at få pengene til depositum skrabet sammen. Vi kan som forening ikke rigtigt tage imod direkte donationer, men der er ingen, der forbyder at betale lidt overpris for varerne i kiosken - nudge nudge.

Ekstraordinær generalforsamling

Rogue Trader afholdt ekstraordinær generalforsamling den 19/12-17. Dette var nødvendigt pga., at vi var nødt til at ændre foreningens vedtægter, således at formand og kasserer havde fuld råderet over foreningens økonomi. Dette er et simpelt spørgsmål om love og regler ift. oprettelse af bankkonto, og det havde simpelthen ikke været muligt os at oprette en bankkonto uden en vedtægtsændring. Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

Referat af generalforsamlingen kan læses her.

Telefon

Telefonen blev ikke brugt, og derfor besluttede vi at lukke den. Der er ingen grund til at have udgiften, hvis ikke den bliver brugt.

Betaling af kontingent

Pr. 1. februar overgår vi til at indbetale kontingent kvartalsvist. Dvs. at du skal betale 447,- for perioden februar til og med april når du betaler.

Du kan indbetale kontingent via Mobilepay eller bankoverførsel til:

Danske Bank
Reg. 9570
Konto 12449305

Mobilepay

Når du betaler penge til Rogue Trader, kan du bruge følgende numre:
Kioskens nummer: 25389
Rogue Traders hovednummer: 90046

Betaler du til kiosken, behøver du ikke at gøre andet end at indtaste beløbet, vi har kun brug at vide, at betalingen angår kiosken.

Betaler du til hovednummeret, skal du som sædvanligt huske at anføre i tekstfeltet, hvad du betaler for. Der er opsat sedler med QR-koder til betaling i klubben. Sedlen henne ved kiosken opsætter automatisk en betaling på 10,-

Kiosken

Kiosken kører stadig fint. Sigurd fra Kioskudvalget har lavet en seddel, der ligger ved siden af pengekassen, hvor man kan føre regnskab over sit forbrug, hvis man sidder der en hel dag/aften. At afregne med kun en betaling betyder i øvrigt, at vi betaler færre gebyrer til Mobilepay.

Husk at afregne via Mobilepay eller kontant før I går!

Er der ønsker til kiosken, så I er velkomne til at henvende jer til udvalget, der består af Sigurd Carlsen (sigurdcarlsen@gmail.com, Morten Petersen (morten@grrrr.dk) og Thomas Riley (thomas@riley.dk).

Oprydning og rengøring

Vi skal huske at rydde op efter os, bruge de korrekte skraldespande osv. Det er vigtigt at være opmærksom på at efterlade lokalerne som man selv gerne vil overtage dem, da de der kommer næste gang kan have gæster med eller måske skal holde turnering. Så duer det ikke, at man skal starte med at rydde efter spil og andet fra dagen før.

Opvasken kan man stille ude på bakken på det lille bord ved køleskabet, og hvis man har tid og overskud, er man velkommen til at tage opvasken!

Vi har lavet en seddel, hvor man kan skrive, hvad man har gjort rent og hvornår, hvis man har tid at slå ihjel og ellers føler for det.

Betaling og kvitteringer

Hvis du på noget tidspunkt køber ind på Rogue Traders vegne, så husk at du skal have en aftale med Thomas (formand) eller Peter (kasserer) først. Husk også altid at få en kvittering på dine indkøb.

Skabe

Der er både små og store ledige skabe. Priserne per måned er fortsat 60,- for små skabe og 90,- for store skabe. Hvis du gerne vil leje et skab, så skriv til bestyrelsen på roguetraderkobenhavn@gmail.com.

Nyhedsbrev nr. 4 - Oktober 2017

Velkommen…

….til sidste nyt fra Rogue Trader, som nu er en forening på 45 medlemmer, hvilket vil sige, at foreningen kan løbe rundt i det daglige. Ligeledes er vi nu ved at være ovre det værste kaos omkring oprettelse af en forening, så vi nu har vores egen konto og Mobilepay.

Vi er nu med fuld fart på vej ind i næste fase, som bliver at sikre overdragelsen af lokalerne til foreningen. Her står vi med en udfordring, som du kan læse om under overskriften “Leje af lokalerne”.
Foreningen kører fint i det daglige. Vi har flere arrangementer hver måned, hvilket betyder at medlemmerne er aktive og at Rogue Trader ser ud til at blive en forening, der har alle forudsætninger for at udvikle sig og bidrage til mere nørderi i København. 

 

Mobilepay

Vi har nu omsider fået mulighed for betaling via Mobilepay. For overskuelighedens skyld har vi oprettet to numre, et til kiosken og et til andre betalinger.

Kioskens nummer: 25389

Rogue Traders hovednummer: 90046

Vores Mobilepay er en forretningskonto, der ikke som sådan er knyttet til et telefonnummer. Derfor har numrene kun fem cifre, men bare rolig, de virker.
Betaler du til kiosken, behøver du ikke at gøre andet end at indtaste beløbet, vi har kun brug at vide, at betalingen angår kiosken.
Betaler du til hovednummeret, skal du som sædvanligt huske at anføre i tekstfeltet, hvad du betaler for.

Der vil snarest blive opsat information om betaling i klubben. I løbet af uge 44 bliver der lukket ned for betaling på det gamle nummer samt via Nemtilmeld. Således kan du fra uge 45 kun betale via Mobilepay eller via bankoverførsel.

 

Kontingent for oktober og november

Du kan indbetale kontingent via Mobilepay eller bankoverførsel. Vi har følgende bankoplysninger:

Danske Bank
Reg. 9570
Konto 12449305

Fristen for betaling af kontingent for oktober og november er søndag den 5/11.

 

Leje af lokalerne

Processen med overdragelse af lokalerne er sat i gang, og vi overtager endeligt pr. 31/1-18, når Sonnys lejemål udløber.

Til den tid skal vi lægge tre måneders husleje, lidt under 20.000,- kr., i depositum. Der er flere ideer til, hvordan vi skal få rejst beløbet, men skulle du sidde med en god ide, så er dette en opfordring til at kontakte bestyrelsen og fortælle os om det.

 

Kiosken

Kiosken kører stadig fint. Sigurd fra Kioskudvalget har lavet en seddel, der ligger ved siden af pengekassen, hvor man kan føre regnskab over sit forbrug, hvis man sidder der en hel dag/aften. Man kan både betale kontant og via Mobilepay.

Husk at afregne før I går!

Er der ønsker til kiosken, så I er velkomne til at henvende jer til udvalget, der består af Sigurd Carlsen (sigurdcarlsen@gmail.com, Morten Petersen (morten@grrrr.dk) og Thomas Riley (thomas@riley.dk).

 

Oprydning og rengøring

Vi skal huske at rydde op efter os, bruge de korrekte skraldespande osv. Det er vigtigt at være opmærksom på at efterlade lokalerne som man selv gerne vil overtage dem, da de der kommer næste gang kan have gæster med eller måske skal holde turnering. Så duer det ikke, at man skal starte med at rydde efter spil og andet fra dagen før.

Opvasken kan man stille ude på bakken på det lille bord ved køleskabet, og hvis man har tid og overskud, er man velkommen til at tage opvasken!

Vi har lavet en seddel, hvor man kan skrive, hvad man har gjort rent og hvornår, hvis man har tid at slå ihjel og ellers føler for det.

 

Udlæg og kvitteringer

Hvis du på noget tidspunkt køber ind på Rogue Traders vegne, så husk at du skal have en aftale med Thomas (formand) eller Peter (kasserer) først. Husk også altid at få en kvittering på dine indkøb.

 

Skabe

Der er stadig ledige skabe. Både små og store. Priserne per måned er fortsat 60,- for små skabe og 90,- for store skabe. Hvis du gerne vil leje et skab, så skriv til bestyrelsen på roguetraderkobenhavn@gmail.com.

 

Telefon

Hvis du keder dig, og mangler nogen at spille med, så ring 4271 8372 og hør om der er nogen i klubben. Derudover skal du selvfølgelig huske at tage telefonen, hvis den ringer. Der er sikkert en modstander til et spil i den anden ende.

Nyhedsbrev nr. 3 - Oktober 2017

Velkommen…

... til lidt flere nyheder fra din yndlingsnørdekælder på Frederiksberg.

 

Indbetaling af kontingent for oktober

Vi er omsider blevet godkendt i banken og afventer vores kundeaftale. Det betyder, at vi fra oktober af kan modtage PBS-betalinger osv. Der går desværre nogle dage endnu, førend kontonummeret er oppe og køre, men vi sender en e-mail ud, så snart det er på plads!

Dette betyder, at du som medlem også skal vente med at indbetale dit kontingent for oktober indtil du modtager en mail med kontooplysninger.

Kiosken

Kiosken kører rigtig fint i det daglige. Vi skifter mobile pay-nummer lige så snart, at kontoen er oppe og køre. Sigurd fra Kioskudvalget har lavet en seddel, der ligger ved siden af pengekassen, hvor man kan føre regnskab over sit forbrug, hvis man sidder der en hel dag/aften.

Husk at afregne før I går!

Er der ønsker til kiosken, så I er velkomne til at henvende jer til udvalget, der består af Sigurd Carlsen (sigurdcarlsen@gmail.com, Morten Petersen (morten@grrrr.dk) og Thomas Riley (thomas@riley.dk).

Oprydning og rengøring

Vi skal huske at rydde op efter os, bruge de korrekte skraldespande osv. Det er vigtigt at være opmærksom på at efterlade lokalerne som man selv gerne vil overtage dem, da de der kommer næste gang kan have gæster med eller måske skal holde turnering. Så duer det ikke, at man skal starte med at rydde efter spil og andet fra dagen før.

Opvasken kan man stille ude på bakken på det lille bord ved køleskabet, og hvis man har tid og overskud, er man velkommen til at tage opvasken!

Vi har lavet en seddel, hvor man kan skrive, hvad man har gjort rent og hvornår, hvis man har tid at slå ihjel og ellers føler for det.

Leje af lokalerne

Vi har kontakt med ejerne af vores klublokaler og afventer deres svar angående overdragelse. Vi håber, at det hurtigt kan blive bragt i orden, hvilket dog vil afstedkomme en ny udfordring; nemlig at skaffe et depositum til lokaler. Vi arbejder på et par løsningsmodeller, og vi skal nok komme i mål.

Skabe

Der er stadig ledige skabe. Både små og store. Priserne per måned er fortsat 60,- for små skabe og 90,- for store skabe. Hvis du gerne vil leje et skab, så skriv til bestyrelsen på roguetraderkobenhavn@gmail.com

Telefon

Hvis du keder dig, og mangler nogen at spille med, så ring 4271 8372 og hør om der er nogen i klubben. Derudover skal du selvfølgelig huske at tage telefonen, hvis den ringer. Der er sikkert en modstander til et spil i den anden ende.

I nærmeste fremtid vil ovenstående telefonnummer få tilknyttet Mobilepay.

Nyhedsbrev nr. 2 - September 2017

Velkommen…

Til lidt flere nyheder fra din yndlingsnørdekælder på Frederiksberg. 

Her i opstarten regner vi med at sende nyhedsbreve ud med omkring 14 dages mellemrum. Senere går vi over til et månedligt.

 

Lokaler

Pr. 1/9 kører vi som forening lokalerne. Vi forhandler pt. med Sonny og udlejer omkring endelig overtagelse.

    I dagligdagen kommer det til at betyde, at Sonny ikke længere driver Rogue Trader, og derfor heller ikke rydder op efter os. Derfor er det endnu vigtigere, at du husker at rydde op, når du forlader lokalerne.


 

Økonomi

Bestyrelsens umiddelbare mål for foreningens økonomi er at få de faste indtægter fra kontingent og skabsleje til at modsvare de faste udgifter. Med 37 betalende medlemmer pr. dags dato er dette mål umiddelbart nået og vi har således nogenlunde balance i økonomien fra starten.

    Lige nu er vi ved at få oprettet en foreningskonto, således at vi kan have Mobilepay og i det hele  taget gøre livet lidt nemmere for medlemmerne. Se i øvrigt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i denne anledning.

 

Kiosk

Vi har ændret driften af kiosken således, at der nu er en enhedspris for alt på 10,- Angående betaling kører vi lige nu med en overgangsordning, hvor du kan vælge i mellem at betale kontakt, eller på mobilepay - anvend nummeret ved kiosken, og skriv “kiosk” som besked.

    Nummeret vi anvender er formandens privatnummer, og det er en lidt rodet, men desværre nødvendig, løsning. I nærmeste fremtid vil vi kunne bruge foreningens nummer.

    Når vi når lidt længere hen på året, vil vi lukke ned for kontantbetaling. Dels for at lette administrationen, og dels for at undgå indbrud.

 

Dagsbilletter

Ordningen med dagsbilletter fortsætter, og prisen er sat til 45,-

    Du kan betale her.: https://roguetrader.nemtilmeld.dk/6/ Kvittering for betaling skal fremvises til det ansvarlige foreningsmedlem.

 

Skabe

Skabene fortsætter som hidtil. Priserne per måned er fortsat 60,- for små skabe og 90,- for store skabe. Folk, der har haft skabe hele tiden, har fået tilbud om at fortsætte og har forret.

    Hvis du gerne vil leje et skab, så skriv til bestyrelsen på roguetraderkobenhavn@gmail.com.


 

Indmeldelse

Du kan fortsat melde dig ind i foreningen herhttps://roguetrader.nemtilmeld.dk/3/. Kontingentet er 149,- pr. måned. Frem til nytår er det muligt at betale kontingent på månedsbasis, men derefter vil det i udgangspunktet blive opkrævet pr. kvartal.

 

Kalender

12/9-19.00     Ekstraordinær generalforsamling

15/9-18.00      Norsca Open VII - Blood Bowl turnering

16/9           Saga turnering

17/9-9.00     Soulstone Mysteries IV - Malifaux turnering - tilmelding her

4/10-17.00      Junior Spilaften

5/11-9.00     Warmachine turnering

30/12-19.00     Halfling Digest 3 - Blood Bowl turnering


 

Telefon

Vi har som sagt fået vores eget telefonnummer - 4271 8372. Der ligger en telefon nede i klubben henne ved kiosken. Ring endelig derned, hvis du vil høre, om der er nogen i klubben. Derudover skal du selvfølgelig huske at tage telefonen, hvis den ringer. Der er sikkert en modstander til et spil i den anden ende.

    I nærmeste fremtid vil ovenstående telefonnummer få tilknyttet Mobilepay.

 

Nyhedsbrev nr. 1 - August 2017

Kære medlem af Rogue Trader København,

 

Som du måske ved, så Rogue Trader pr. 15/8 overgået til at være en forening med det officelle navn Rogue Trader København. Det betyder, at der ligger et stykke arbejde forude med at få os etableret således, at vi kan fortsætte som en bastion for vores allesammens nørderier. Derfor dette nyhedsbrev med lidt information om, hvad den nærmeste fremtid vil bringe. Vi fra bestyrelsen satser på jævnligt at sende information ud, især her i den første tid.

 

Den nye bestyrelse er i øvrigt: Thomas Riley (formand), Peter Lintrup (kasserer), Freddy Adsersen (næstformand), Lukas Frederiksen, Jeppe Krøll, Sigurd Carlsen (suppleant), Lazar Laki (suppleant), Mike Svejdal (kasserer-suppleant).

 

Foreningens email er roguetraderkobenhavn@gmail.com og denne facebook-gruppe Rogue Trader København er foreningens primære kommunikationsplatform indtil vi har en funktionel hjemmeside.

 

Kontingent

 

Kontingentet for medlemskab er pr. 1/9 på 149,- kroner om måneden. Vi er klar over, at det er lidt højere end du har været vant til, især hvis du har benyttet dig en af rabatordningerne.

 

Kontingentets størrelse er nødvendigt for, at vi kan fortsætte i de fysiske rammer, som vi har nu. Målet er at få en konstant indtægt, der kan dække de faste udgifter. I det nuværende setup vurderer vi, at 8.000,00 kr. om måneden kan dække husleje, drift og eventuelt uforudsete udgifter.  Alternativet er, at vi lukker det ene lokale, hvilket vil gøre det svært at drive klubben som hidtil.

 

Kontingentet vil, frem til nytår blive opkrævet på månedsbasis. Derefter vil det blive opkrævet for tre måneder af gangen. Der vil hurtigst muligt komme information ud angående betalingsmåder.

 

Ønsker man at blive medlem, skal man også henvende sig til bestyrelsen på ovenstående email.

 

Vi vil også rigtig gerne arbejde frem imod et lavere kontingent, men lige nu handler det om klubbens umiddelbare overlevelse. Det håber vi, at I vil støtte op og stadig være medlemmer i vores fantastiske klub.  

 

Klubaften og telefon

 

Da vi overgår til at være en forening betyder det også, at Sonny ikke længere er så meget til stede i lokalerne som hidtil. Derfor vil vi gerne opfordre til, at alle nøgleholdere tager en tørn med en vagt nede i klubben. Husk at melde ud på Facebook, når du har tænkt dig at holde åbent.

 

Der vil, indenfor de nærmeste dage, ligge en telefon nede i klubben, som man altid er velkommen til at ringe til, hvis man vil høre om der er nogen tilstede. Nummeret er 42 71 83 72

 

Lokaler

 

Vi fortsætter med at være i vores nuværende lokaler, og arbejder på en glidende overtagelse fra Sonny i løbet af efteråret. At vi overgår til at være en forening betyder også, at du er medansvarlig for lokalerne. Derfor må du gerne være ekstra påpasselig med at rydde op og holde orden.

 

Der vil fortsat være adgang til lokalerne som hidtil, når og hvis der er en nøgleansvarlig til stede. Vi regner med at fortsætte med dels at annoncere dette på Facebook og dels ved at have en telefon liggende i klubben, som du kan ringe til og høre, om der er nogen dernede.

 

Der vil komme et sæt ordensregler hurtigst muligt.

 

Skabe

 

Skabene vil indtil videre køre som de har gjort nu, med de samme priser. Det er dog et punkt på næste bestyrelsesmøde. Medlemmer med skabe er også meget velkomne til at komme med feedback ift. priser m.m.

Det var alt for nu. Vi holder bestyrelsesmøde allerede igen i næste uge, så hvis der er spørgsmål eller ting der bør tages op, så kom endelig med dem!

Sidst men ikke mindst skal der lyde en kæmpe tak til Sonny for det første at skabe rammerne der har tilladt Rogue Trader at blive den spilleklub vi har i dag – et kæmpe stykke arbejde – og for det andet give os medlemmer muligheden for at køre klubben videre!

 

Mvh

Rogue Trader Københavns bestyrelse